on 22 Sep,2019
  • Ultimate in Ayutthaya
  • Ayutthaya

กรุงเก่าของเราแห่งนี้ คือเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมโลก ในด้านเอกลักษณ์ของผังเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบ และด้านสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว แม้ความงามของกรุงศรีอยุธยาจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและจากเหตุผลด้านศึกสงคราม แต่คุณค่าและความงดงามในแง่ของประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมก็ไม่เคยลดน้อยลงอยุธยาในทุกวันนี้จึงเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมายหลากหลายมุมมองอันได้แก่

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ชื่นชม ดื่มด่ำกับความงามล้ำค่าของพื้นที่ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกว่า 3,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ พระราชวังโบราณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระงาม วิหารพระมงคลบพิตร ภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร"

วัดวาอารามเก่าแก่ ควรค่าแก่การเข้าไปสักการะสักครั้งในชีวิตอย่างวัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดมเหยงคณ์

วัดแม่นางปลื้ม วัดธรรมิกราช วัดหน้าพระเมรุ วัดท่าการ้อง วัดเชิงท่า วัดกษัตราธิราชวรวิหาร ซึ่งแต่ละวัดที่เอ่ยนามมานั้นเป็นโบราณสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมืองานช่างยุคเก่าก่อนไว้ให้เหล่าผู้สนใจได้เข้าไปเรียนรู้

พระราชวังโบราณหรือพระราชวังหลวง สัมผัสเสน่ห์แห่งวันวานของ พระราชวังบางปะอินที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง มีผลงานทางสถาปัตยกรรมอันวิจิตรที่สะท้อนฝีมือและความฉลาดเชิงช่างในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาให้ได้ชม อีกแห่งหนึ่งคือ พระราชวังจันทรเกษมหรือปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม สร้างขึ้นสมัยพระธรรมราชาและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรหลายครั้งก่อนเสียกรุงครั้งที่สอง หลังจากนั้นจึงถูกปล่อยทิ้งร้างไว้และได้รับการบูรณะขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ในสมัยรัชกาลที่ 4

พิพิธภัณฑ์ ในอยุธยามีหลายแห่งให้ได้เรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา สถาบันอยุธยาศึกษา

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภอบ้านแพรก พิพิธภัณฑ์เรือนไทยล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์

ศิลปหัตถกรรมเลื่องชื่อ เยี่ยมชมวิถีชาวบ้าน ชมภูมิปัญญาของคนไทยสมัยโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ อย่างการทำมีดอรัญญิกอำเภอนครหลวง การทำตุ๊กตาชาววัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชมงานศิลปาชีพหลากหลายที่ศูนย์ศิลปาชีพ

บางไทร และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร การทำดอกไม้จากต้นโสน การสานปลาตะเพียนใบลาน และการทำหัวโขนของหม่อมหลวงพันธุ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ เป็นต้น

การนั่งช้าง หรือปั่นจักรยาน ชมโบราณสถานและสัมผัสวิถีชีวิตช้างไทยซึ่งมีให้บริการหลายจุดด้วยกัน

ชม ชิม ช็อปตลาด ที่มีให้เลือกทั้งตลาดบกตลาดน้ำ เช่น ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดหัวรอ ตลาดน้ำอยุธยาคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตลาดโก้งโค้ง อำเภอบางปะอิน และตลาดลาดชะโด อำเภอผักไห่

“อยุธยา”คือเมืองที่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่คู่ควรแก่คำว่า“เมืองมรดกโลก”ผสมผสานกับความเป็น“เมืองท่องเที่ยว”ได้อย่างลงตัว

“นราวดี กรุ๊ป” ภาคภูมิใจในความเป็นคนอยุธยา มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนอยุธยา ด้วยความจริงใจเสมือนดังสร้างบ้านให้คนในครอบครัว


บทความอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook