on 22 Sep,2019
  • อันซีน
  • อยุธยา
  • Unseen

พระนครศรีอยุธยา อดีตราชธานีอันเก่าแก่ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงปัจจุบันนับเนื่องเป็นเวลากว่า 667 ปีแล้ว ยืนหยัดสู้แดดฝน ท้าทายกาลเวลาอย่างไม่ระย่อ น่าประหลาดที่ยังคงดำรงความเป็นเมืองสำคัญได้ในทุกยุคสมัย ชวนให้สงสัยยิ่งนักว่ากาลเวลานับร้อยๆ ปีที่ผ่านมา ได้เก็บงำความทรงจำล้ำค่าไว้แห่งหนไหนบ้าง หลายสถานที่ในพระนครศรีอยุธยา ที่สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นว่าเกิดเป็นเช่นนี้ได้อย่างไร หรือตั้งแต่คราใด จนกลายเป็น Unseen อยุธยา

เศียรพระในรากต้นโพธิ์ที่วัดมหาธาตุ

เศียรพระพุทธรูปหินทรายอายุนับร้อยปีที่ถูกห่อหุ้มด้วยรากของต้นโพธิ์ ภายในวัดมหาธาตุ ถือเป็นอันซีนอินไทยแลนด์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวปีละนับล้านคน เป็นความงามมหัศจรรย์จากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ที่คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม น่าสนใจถึงขนาดที่องค์การยูเนสโก้คัดเลือกเป็น 1 ในที่สุดของมรดกโลก 936 แห่งทั่วโลก และนำภาพมาติดไว้บริเวณประตูใหญ่ด้านหน้าทางเข้าสำนักงานใหญ่ยูเนสโก้ ในช่วงจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ปี 2554 ณ ประเทศฝรั่งเศส

ตามประวัติของวัดมหาธาตุนั้น พงศาวดารบางฉบับกล่าวว่า สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 โดยพระปรางค์วัดมหาธาตุนั้นถือเป็นปรางค์ที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากขอม เมื่อ พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางค์แห่งนี้และพบของโบราณหลายชิ้น ที่สำคัญ คือ ผอบศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกัน 7 ชั้น แบ่งออกเป็น ชิน เงิน นาก ไม้ดำ ไม้จันทร์แดง แก้วโกเมน และทองคำ ชั้นในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องประดับอันมีค่า ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุนำไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา

ประตูแห่งกาลเวลาที่วัดพระงาม

โบราณสถานวัดพระงาม วัดร้างที่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือบริเวณทุ่งขวัญ มีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์ประธานของวัด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น และถูกทิ้งร้างหลังการเสียกรุงครั้งที่ 2 จุดเด่นของที่นี่คือ ซุ้มประตูที่ถูกรากของต้นโพธิ์ปกคลุมมาเป็นร้อยๆ ปี ไฮไลท์ของวัดนี้ คือช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน ดวงอาทิตย์จะตกลงผ่านช่องซุ้มประตู บวกกับแสงสีส้มทองที่สาดออกมา จึงทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า ซุ้มประตูแห่งกาลเวลา
วัดพระงามนั้นพบว่าผ่านการบูรณะมาหลายครั้ง ประวัติไม่แน่ชัด พบเพียงปรากฏชื่ออยู่ในโคลงนิราศนครสวรรค์ ซึ่ง
สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สันนิษฐานว่า พระศรีมโหสถแต่งขึ้นเมื่อครั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนารายณ์ ไปรับช้างเผือกที่นครสวรรค์ พ.ศ.2201โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื้อเรื่องโดยสรุปคือ กล่าวชมปราสาทราชวัง สถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่ผ่าน เช่น เพนียดคล้องช้าง วัดพระงาม เป็นต้น
มีเนื้อความบางตอน ดังนี้
๏ แสงโสมใสสว่างถั้ว            เวหา
เรือดำเนินไคลคลา               คล่าวน้ำ
ถึงวัดพระงามนา                  วาจอด แลนา
วัดพระงามงามล้ำ                 เลิศแท้งามสม ฯ

นราวดี กรุ๊ป ภาคภูมิใจในความเป็นคนอยุธยา มุ่งมั่นพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อคนอยุธยา ด้วยความจริงใจเสมือนดังสร้างบ้านให้คนในครอบครัว


บทความอื่นๆ

ติดต่อสอบถาม คลิก
โทรศัพท์
แชทผ่าน LINE
แชทผ่าน Facebook